ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 1. Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

  1. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób zwiedzających.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
  3. Osoby przebywające na terenie muzeum zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) z późniejszymi zmianami. Odsłanianie ust lub nosa skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.
  4. Zwiedzający obowiązani są do noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do budynku.
  5. Przy punkcie obsługi może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 2 m.
  6. Płatności za zakupy wydawnictw itp. należy dokonywać za pomocą odliczonej kwoty i uiszczać ją do wskazanej skrzyneczki. (muzeum nie posiada terminalu).
  7. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach.
  8. Obowiązuje określony kierunek zwiedzania ekspozycji. Należy zapoznać się i korzystać z informacji wizualnych  oraz wskazówek kwalifikowanych opiekunów ekspozycji.
  9. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m (nie dotyczy rodzin).
  10. W czasie przebywania na terenie obiektu należy:

  – unikać dotykania elementów wyposażenia muzeum, w tym w szczególności gablot wystawowych, eksponatów,

  – poruszać się wyznaczonymi drogami, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

  – unikać mijania się na schodach w czasie poruszania się między piętrami budynku, pamiętaj, by przepuścić osobę schodzącą z góry.

  1. W salach wystawowych może jednocześnie przebywać wskazana nad wejściem maksymalna liczba osób (nie dotyczy rodzin).
  2. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie z windy mogą korzystać nie więcej niż dwie osoby, o ile jest to osoba z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.
  3. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i warsztatowe, oprowadzanie z przewodnikiem oraz plenery.
  4. Czasowo zawiesza się możliwość korzystania z toalet dla zwiedzających. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy stosować się do wytycznych higienicznych udostępnionych w pomieszczeniach sanitarnych.
  5. Wejście na teren muzeum oznacza zobowiązanie się do przestrzegania powyższych zasad.
  6. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia terenu muzeum.