Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Historia muzeum.

Historia muzeum.

Początki muzealnictwa w Turku sięgają 1962 r., kiedy to powołano Turkowskie Towarzystwo Kultury, a w jego ramach - cztery sekcje m.in. muzealną. Jej zadaniem było gromadzenie pamiątek, dokumentów i eksponatów dotyczących historii miasta i okolic. Efekty jej działalności można było obejrzeć 3 lata później podczas wystawy z okazji organizowanych w 1965 r. „Dni Turka”.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Historia muzeum.
Przejdź do - Minuty i godziny zegar z wieży ratuszowej

Minuty i godziny zegar z wieży ratuszowej

W 1837 roku, niemiecki zegarmistrz – Carl Weiss postanowił w /Glogau/ dzisiejszym Głogowie powołać do życia zakłady wytwarzające zegary wieżowe. Duże zapotrzebowanie na tego typu zegary na terenie Śląska i poza nim pozwoliło firmie uzyskiwać znaczne dochody.

 Dobór odpowiedniej kadry pracowniczej jak i wykorzystanie materiałów wysokiej jakości czyniło z zegarów C. Weiss’a, produkty poszukiwane. Jakość ich została potwierdzona już w 1855 roku, kiedy podczas wystawy w Paryżu, konstruktor za swój mechanizm zegarowy zdobył II miejsce. Kolejne nagrody konstruktor i zakłady otrzymały w Londynie /1862/ , ponownie w Paryżu w 1867/ oraz we Wiedniu w /1873/.

30 maja 2022
Czytaj więcej o: Minuty i godziny zegar z wieży ratuszowej
Przejdź do - Historia tkactwa i włókiennictwa na ziemi turkowskiej

Historia tkactwa i włókiennictwa na ziemi turkowskiej

Potwierdzone dzieje Turku sięgają XII wieku, kiedy to papież Innocenty II wydał w Rzymie bullę zwaną gnieźnieńską, której celem było potwierdzenie własności arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1341 roku arcybiskup Janisław docenił szybki rozwój osady położonej na szlakach handlowych poznańsko-krakowskim i śląsko-pruskim, nadając jej prawa miejskie.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Historia tkactwa i włókiennictwa na ziemi turkowskiej
Przejdź do - „Apteka "Pod Turem”

„Apteka "Pod Turem”

Najstarsza w Turku apteka przy ul. Kaliskiej 18 (dawniej 16, a jeszcze wcześniej 151), działająca do dziś w tym samym miejscu. Do 1892 roku była to jedyna apteka w mieście.
W okresie międzywojennym nad drzwiami wejściowymi umieszczony był napis „Apteka egzystuje od roku 1824” – został on usunięty podczas okupacji.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: „Apteka "Pod Turem”
Przejdź do - Kolejka wąskotorowa w Turku

Kolejka wąskotorowa w Turku

Początki kolejki wąskotorowej w Turku sięgają czasów I wojny światowej, a dokładniej wiosny 1914 r., kiedy to rosyjskie wojska kolejowe rozpoczynają budowę wąskich torów na trasie z Turku do Zbierska. Jednakże dopiero wybuch I  wojny spowodował, iż ukończenie prac przy kolei przypada Niemcom.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Kolejka wąskotorowa w Turku
Przejdź do - Historia Powstania Parku Miejskiego w Turku

Historia Powstania Parku Miejskiego w Turku

Tablica nr 1 „Początki”.

Historia parku miejskiego w Turku jest nierozerwalnie związana z rodziną premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz z okresem międzywojennym. Czasem, gdy Turek był około dziesięciotysięcznym miastem wielokulturowym, zamieszkałym przez Polaków, Niemców i Żydów, skupiającym na swym terenie rzemieślników i handlarzy. Był miastem odżywającym po ciężkich latach rozbiorów i I wojnie światowej.

W 1921 roku na terenie miasta było 690 budynków mieszkalnych i 485 innych nieruchomości. Nad miastem górował neogotycki kościół, w towarzystwie klasycystycznej zabudowy rynku wraz z ratuszem oraz z oddanym w 1925 roku budynkiem szkoły powszechnej (dziś Szkoła Podstawowa nr 1).

Poprawa sytuacji w mieście nastąpiła po 1935, gdy Turek stał się miejscem odwiedzin generała i premiera II RP Felicjana Sławoja Składkowskiego, rodzinnie związanego z miastem.

Już w okresie kryzysu gospodarczego pod koniec lat 20. Felicjan Sławoj Składkowski założył, wyposażył i utrzymywał przy Magistracie Miasta Turku kuchnię dla bezrobotnych i biednych mieszkańców. Zimą zaopatrywał ich w ciepłą odzież, węgiel, ziemniaki oraz obdarowywał niezamożnych uczniów rowerami oraz paczkami w okresie świąt.

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Historia Powstania Parku Miejskiego w Turku