PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wydawnictwa książkowe

Turek i okolice. Słownik biograficzny

Nr 15 serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2011

Słownik zawiera 143 biogramy osoboości wywodzacych się z Turku i okolic, jak i działających na tym terenie. Wśród nich znaleźli się politycy, ludzie nauki, przedstawiciele różnych dziedzin sztuki, działacze społeczni, samorzadowcy, organizatorzy licznych dziedzin gospodarki. Obok słynnych i wybitnych osobistości (np. Józef Mehoffer czy Felicjan Sławoj Składkowski) starano się przedstawić sylwetki tych, którzy dobrze zapisali się w dziejach tej mniejszej Ojczyzny, jaka jest rodzinna miejscowość czy gmina. Skierowany jest do szerokiego grona czytelników, a jego głównym celem jest przekazanie informacji o ludziach zasłużonych dla regionu.

opr. broszurowa - 25 zł
opr. twarda - 30 zł

Misterium Józefa Mehoffera w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku

Praca zbiorowa
Nr 7 w serii wydawniczej „BIBLIOTHECA TURCOVIANA” Turek 2008
ISBN 978-83-925571-3-5

Album jest pracą zbiorową 10 osobowego zespołu redakcyjnego, w pracach którego uczestniczyła Joanna Wapiennik - Kossowicz, starszy kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, Kierownik Oddziału Domu Józefa Mehoffera (współautorka wstępu i autorka opisów ilustracji zamieszczonych w albumie). Album wydany w 3 językach - polski, angielski, niemiecki, zawiera 69 ilustracji wnętrza Kościoła, polichromii, witrazy, obrazów sztalugowych (m. in. Droga Krzyżowa), umeblowania, które są działami miastrza Józefa Mehoffera.

Kościół Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Turku jest jedynym miejscem na świecie, w którym Józef Mehoffer w latach 1933 - 1939 stworzył przestrzeń olśniewającą splendorem i w którym znajdują się wszystkie formy sztuki uprawiane przez artystę.

Cena: 40 zł

Zabytki Miasta Turku i Powiatu Tureckiego T.1 i T.2 cz. 1

Makary Górzyński

Nr 9 w serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2009

T.1. Miasto Turek składa się z 6 rozdziałów" Dziewiętnastowieczne śródmieście; Zabytki architektury sakralnej; Dzielnice tkackie; Architektura okresu międzywojennego; Zabytkowe założenia parkowe; Cmentarze zabytkowe.

T.2. Rezydencje Powiatu Tureckiego składa się z dwóch części - I Rezydencje istniejace;II Rezydencje utracone, każda część w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości powiatu tureckiego. T.1 i 2 zawierają warsztat pomocniczy: bibliografia, indeks osobowy, aneksy, źródła djęć, objaśnienia skrótów i systemu opisywania zdjęć. Oba tomy zawierają ok. 600 zdjęć, fotografii i dokumentów archiwalnych.

opr. broszurowa: 40 zł
opr. twarda: 50 zł

Klub Sortowy TUR TUREK

Nr 16 serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2011

Publikacja ta zawiera historię Miejskiego Klubu Sportowego Tur Turek, sięgającą lat 20-tych XX wieku. Inicjatywę stworze w nia pierwszej w Turku druzyny piłki noznej podjęli Saturnin Kinkel, Czeslaw Zieliński i Roman Cyrulewski. Początki były trudne. Piłkarze nie posiadali ani własnego boiska, ani - tak potrzebnych dla działalności Klubu - środków finansowych. Ponadto wśród przedstawicieli lokalnej władzy panowało negatywne nastawienie do członków drużyny.

Przełom nastapił w roku 1924, kiedy w sprawy Klubu zaangażował się Leon Kruszyński. W 1926 roku doszło do rejestracji Klubu jako stwarzyszenia pod nazwą TKS Tur Turek w Urzedzie Wojewódzkim Łodzi. Od tego momentu nastapił rozwój Klubu, także w innych dziedzinach sportowych. Zawodnicy brali udział w zawodach lekkoatletycznych, formułowały się sekcje: kolarska, tenisa ziemnego, potem motocyklowa oraz piłki iatkowej i koszykowej. W pewnym okresie dzialalności istniały, poza wymienionymi, również sekcje: strzelecka, piłki ręcznej, szachowa i brydża sportowego.

Wybuch wojny spowodował zaprzestanie funkcjonowania Klubu, jednak tuż po jej zakończeniu w roku 1945 nastąpiła jego reaktywacja. W 1989 roku nazwa Klubu została zmieniona na Miejski Klub Sportowy Tur Turek, pod która funkcjonuje do dziś z jedyną sekcją, która przetrwała - piłkarską. Tekst uzupełniono licznymi fotografiami oraz wynikami osiąganymi przez zawodników poszczególnych sekcji.

opr. broszurowa - 30 zł

KREISBILDSTELLE - Archiwum Igły

praca zbiorowa

Nr 10 w serii wydawniczej „BIBLIOTHECA TURCOVIANA” Turek 2009

Jest to album zdjęć miasta Turku i powiatu tureckiego z czasów okupacji hitlerowskiej. W publikacji wykorzystano 611 zdjęć. Do książki dołączono dwie zrekonstruowane mapy: miasto Turek i powiat turecki w latach 1939-1945.

opr. twarda 60 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Turku

Bartosz Stachowiak

135 rocznica powstania jednostki. 125 rocznica założenia orkiestry dętej.

Turek 2010 Wydawnictwo okolicznościowe, którego autorem jest Bartosz stachowiak, przedstawia bogato ilustrowane fotografiami dzieje jednostki OSP w Turku oraz działającej przy niej orkiestrze dętej.

opr. broszurowa - 5 zł

Eugeniusz Waniek - uczeń Józefa Mahoffera

Nr 12 w serii wydawniczej „BIBLIOTHECA TURCOVIANA” Turek 2010

Wydawnictwo prezentuje całe zawodowe życie artysty pracującego w zespole Józefa Mehoffera przy tworzeniu polichromii w Kosciele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Książka zawiera dzieła malarskie, grafiki, wiersze jak również osobiste listy pisane przez artystę.

opr. broszurowa 20 zł

Czy tur powróci do polskich lasów

Praca zbiorowa

Nr 8 w serii wydawniczej „BIBLIOTHECA TURCOVIANA” Turek 2008

Książka opracowana przez zespół naukowców Instytytu Genetyki PAN w Poznaniu, Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Polskiej Fundacji Odtworzenia TURA w Warszawie. Jest to wydawnictwo popularnonaukowe, adresowane do czytelników o szerokich zainteresowaniach zoologicznych i ekologicznych. Ciekawostką jest prezentacja miejscowości, ziem i krajów, których herby zawierają motyw tura. Cz. II przedstawia etapy prac badawczych dotyczących odtworzenia tura poprzez poznanie struktury DNA. Książka bogato ilustrowana kolorowymi rycinami.

opr. broszurowa 15 zł
opr. twarda 20 zł

„Generał Mieczysław Smorawiński”

Grzegorz Mazur

Nr 19 serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2012

Książka jest pierwszą naukową biografią gen. dyw. Mieczysława Makarego Smorawińskiego (1893- 1940), syna ziemi turkowskiej i kaliskiej, legionisty, uczestnika wojny polsko- ukraińskiej 1918-1919 i wojny polsko- radzieckiej 1920 r., jednocześnie jednego z najmłodszych generałów II Rzeczypospolitej. Nazwisko Jego stało się powszechnie znane dopiero w czasie ostatniej wojny i po jej zakończeniu, stał się bowiem jedną z najbardziej znanych ofiar katyńskiej masakry. Gen. M. Smorawiński został w ten sposób jej symbolem, będąc jednym z najwyższych rangą wojskowych, którzy tam zginęli.

opr. broszurowa 20 zł
opr. twarda 25 zł

„10 lat Tureckiej Izby Gospodarczej”

Praca zbiorowa

Agencja Reklamowo- Wydawnicza „Promocja Polska”

Wydawnictwo poświęcone dziesięcioletniej działalności Tureckiej Izby Gospodarczej. Działalności jakże ważnej z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz stymulowania przedsiębiorczości w powiecie tureckim.

opr. twarda 15 zł

„Turek i Powiat Turecki- Od Rzemiosła do Przemysłu”

Agencja Reklamowo- Wydawnicza „Promocja Polska”

Książka przedstawia losy Turku i całego powiatu tureckiego od czasów prehistorycznych do dnia dzisiejszego. Szczególny nacisk położony jest w niej na tradycje rzemieślnicze.

Praca zbiorowa

opr. twarda 30 zł

„Turek- Miasto i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa”

Grzegorz Gałązka

WydawnictwoMichalineum

Album poświęcony kościołowi Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Niniejszy album zawiera zdjęcia autorstwa Grzegorza Gałązki, ukazujące dzieło Józefa Mehoffera jak również ludzi aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty naszej parafii.

opr. twarda 25 zł

„Jutro będziemy poetami…”

Nr 18 serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2012

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku od trzydziestu lat pełni funkcję ośrodka promującego lokalną twórczość literacką. Trzydziestoletnią działalność literacką wyrażają słowa poetów  zamieszczone w analogii „Jutro będziemy poetami…”

opr. broszurowa 5 zł
opr. twarda 9 zł

„Biegłem po laury…”

Włodzimierz Krzysztof Marczewski

Nr 6 serii wydawniczej BIBLIOTHECA TURCOVIANA Turek 2008

Książka zawiera zbiór wierszy Włodzimierza Krzysztofa Marczewskiego, poeta turkowski, debiutował w 1973 roku w almanachu młodej poezji wielkopolskiej „Lata siedemdziesiąte” pod red. Ewy Najwer. Działał w grupie literackiej „Wiry” w Poznaniu. W roku 1985 uhonorowany Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Był członkiem Związku Literatów Polskich od 11 lutego 1996 roku.

opr. broszurowa 10 zł

„Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn”- zarys historyczny

Bartosz Stachowiak

Gmina Kawęczyn

Książka zawiera bogatą historię nierozerwalnie związana z dziejami Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie i jednostek OSP gminy kawęczyn oraz wspomnienia jej mieszkańców.

opr. twarda 20 zł

„Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego”

Bartosz Stachowiak

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Monografia ocala od zapomnienia bogatą historię jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu tureckiego.

opr. twarda 30 zł

 

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.