MEDIATEKA

Mediateka

Zupełnie nową częścią turkowskiego muzeum jest mediateka - pomieszczenie wielofunkcyjne, łączące w sobie role: pracowni komputerowej, biblioteki, sali projekcyjnej i archiwum. Zbudowana z myślą o kadrze i młodzieży szkolnej, dzięki bogatej bazie techniczno - dydaktycznej może służyć absolutnie wszystkim pragnącym dostępu do szerokiej wiedzy.

Internet to dzisiaj jedno z najważniejszych - jeżeli nie najważniejsze - źródło informacji o otaczającym nas świecie i o nas samych. Jest miejscem spotkań i kontaktów międzyludzkich, wypierającym dotychczasowe formy komunikacji. Bez korzystania z multimediów nie sposób edukować młodego człowieka tak, aby przygotować go do życia we współczesnym świecie. Dlatego też oferujemy bezpłatnie naszym gościom salę komputerową z 6 komfortowymi stanowiskami do pracy w przestrzeni zarówno internetowej jak i multimedialnych programów edukacyjnych.

Zwolennicy bardziej tradycyjnych źródeł wiedzy mają do swojej dyspozycji naszą bibliotekę z szerokim zbiorem encyklopedii, słowników i leksykonów, albumów dotyczących historii malarstwa, tkactwa i ubioru. Do tego wiele pozycji związanych z dziejami kultury, religii, naszego miasta i regionu, historią II Wojny Światowej, prahistorią i archeologią. Zbiór książkowy uzupełniają czasopisma historyczne (m.in. "Kronika Wielkopolski" i "Zeszyty Muzealne") i wydawnictwa turystyczne jak przewodniki, mapy i albumy. Można z tych zasobów skorzystać zarówno na miejscu jak i na zasadzie wypożyczenia.

Biblioteka prowadzi stale monitoring miejscowej prasy archiwizując całe roczniki gazet ("Echo Turku", "Monitor Turkowski", "Obserwator", "Turkowskie Wiadomości") i dodatkowo wybrane  artykuły  problemowe  pogrupowane w takie tematy jak : "Józef Mehoffer", "Wydarzenia kulturalne", "Odkrycia", "Turkowianie i ich pasje", "Tablice pamięci", "Szkolnictwo", "Harcerstwo", "Tradycje i legendy regionu", "Zamki, dwory i zabytki" i wiele innych.

Oferujemy też lekturę prac magisterskich, dotyczących historii Turku i okolic.

Dysponujemy w mediatece zbiorami archiwaliów regionalnych - a więc : dokumenty, mikrofilmy, fotografie, listy, mapy, afisze, plakaty itp., stanowiące bezcenne świadectwo naszej przeszłości. Rzecz jasna, nie możemy ich udostępniać na zewnątrz, dlatego też wyposażyliśmy mediatekę w skaner, drukarkę, kserokopiarkę i aparat do przeglądania mikrofilmów - sprzęt niezbędny do pracy z archiwaliami.

Osobnym działem jest sala projekcyjna z przeznaczeniem na lekcje i wykłady muzealne z wykorzystaniem cyfrowego projektora. Naszą ambicją jest jednak, aby stała się również areną debat z zaproszonymi gośćmi, miejscem projekcji filmów, spotkań kulturalnych i edukacyjnych. Jest to również szansa dla nauczycieli na nowe zajęcia pozaszkolne, atrakcyjne w treści i formie przekazu.

Dzięki praktycznej rampie dla wózków inwalidzkich, specjalnej toalecie i windzie, placówka jest przyjazna i dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Mediateka to nie tylko miejsce ale również ludzie - wykwalifikowana, doświadczona i otwarta kadra, służąca pomocą i radą wszystkim gościom.

Serdecznie zapraszamy.zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.